شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ my daughter
2-شيدا
اخيش الهي الهي
نازييييييييييييي:* ماشالله
very nice .....she daughter looklike flower
واي ني ني زهرا :* ... ممنون علي آقا ... معلومه ياد گرفتي ا
علي آقا عکسهاي الان رو بزار پليز :)
mp3 player شوکر
english teacher
0 امتیاز
0 برگزیده
301 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top